SMV’er

Småt er godt.
Det er også titlen på en bog jeg redigerende i 2014 på det daværende CESFO (Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning). Og de Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er) kan noget.

De opnår konkurrencemæssige fordele ved at være organisatorisk agile, kulturelt entreprenante og mere forandringsorienteret, men også på baggrund af nær ledelse bestående af ejerledere eller passioneret direktører. Samtidig udfordres de af manglende struktur, en hverdag der overtager udviklingen, at være den lille brik i det store spil, manglende legitimitet, etc.

SMV’er er grundstenen i dansk erhvervsliv. 99% af alle danske virksomheder er SMV’er, og  de beskæftiger i omegnen af halvdelen af den samlede beskæftigelse.

Bøger

Denne antologi fra 2016 indeholder 17 kapitler, hvoraf de fleste er omkring teamet udviklingsorienteret drift.

Den er redigeret sammen med Per Vagn Freytag og Poul Rind Christensen

Den kan gratis downloades her.

Denne antologi fra 2017 indeholder 10 kapitler, hvoraf de fleste er omkring mørke sider af ledelse.

Den er redigeret sammen med Per Vagn Freytag og Poul Rind Christensen.

Den kan downloades her.

Podcast

Sydjysk Verdensklasse: Hvad kan vi lære af krisen?

Populærvidenskabelige artikler & kronikker

Suna Løwe Nielsen & Kim Klyver (2022) Fra Coronakrise til klimakrise: Potentielle lærings-spillovers. I Majbritt R. Evald, Per V. Freytag & Anna Marie Dyhr Ulrich (redaktører) Kriser giver nye muligheder – Fra Corona til grøn bæredygtig omstilling. Syddansk Universitetsforlag. Side 31-41.

Kim Klyver, Per Freytag & Poul Rind Christensen (2017) Indledning. Kim Klyver, Per Freytag & Poul Rind Christensen (red) De mørke sider af ledelse og drift af mindre virksomheder. Syddansk Universitetsforlag. Side 9-13.

Kim Klyver, Per Freytag & Poul Rind Christensen (2016) Indledning. Kim Klyver, Per Freytag & Poul Rind Christensen (red) Udviklingsoriteret drift i mindre organisationer. Syddansk Universitetsforlag. Side 9-14.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close