Store Kriser

Store kriser er en forretningsmæssig mulighed for de som er opmærksomme. Jeg har studeret finanskrisen i 2008, flygtningekrisen i 2015, Coronakrisen og studerer i øjeblikket krisen ifm. Ukrainekrigen. Kriser er barske. Det er de fordi de intensiverer konkurrence og erhvervsdynamik. Oftest er det de svage, der rammes hårdest og de stærke, der vinder terræn.
Kriser er som et cykelløb. Kampen står ved bjerget. Her sorteres fårene fra bukene. Her er muligheden for at stikke af fra konkurrenterne. Her får Jonas Vingegaard vinger.

Jeg leder i øjeblik på et stort forskningsprojekt, som hedder “Hvad kan SMV’er lære af Covid-19?”. Projektet er finansieret af Industriens Fond og laves i samarbejde med SMVdanmark, Erhvervshus Sydjylland, Business Kolding, og min kollega på Syddansk Universitet Suna Løwe Nielsen.
Projektet hjemmeside og materiele kan findes her.

Ny bog: Store kriser

Kim Klyver & Suna Løwe Nielsen (2022) Store kriser – Parathed og strategier i danske virksomheder. Akademisk forlag.
Du finder blandt andet omtale af bogen i POV International og Erhvervsliv Trekanten.

Hvad kan vi lære af Covid-19

Kriser og iværksættere

Populærvidenskabelige artikler og kronikker

DJØF (2022) Kriseledelse er den nye hverdagsledelse. Interview

Industriens Fond (2022) Ekspert: Kriseledelse er hverdagsledelse. Interview

Kim Klyver & Suna Løwe Nielsen (2022) Virksomhederne har lige skilt sig af med krisestrategien, nu skal krigsstrategien findes frem (Børsen, 1. marts 2022); Papirudgave: Fra coronakrisestrategi til krigsstrategi (Børsen, 1. marts 2022)

Kim Klyver (2022) I en verden, hvor kriser er et vilkår, skal virksomhederne være robuste – ikke fit (Børsen, 22. juni 2022); Papirudgave: Kriseledelse som hverdagsledelse (Børsen, 22. juni 2022)

Kim Klyver & Suna Løwe Nielsen (2022). Samfundskriser, iværksætteri og erhvervsdynamik – eksemplificeret via Coronakrisen. I Majbritt R. Evald, Per V. Freytag & Anna Marie Dyhr Ulrich (redaktører) Kriser giver nye muligheder – Fra Corona til grøn bæredygtig omstilling. Syddansk Universitetsforlag. Side 21-30.

Suna Løwe Nielsen & Kim Klyver (2022) Fra Coronakrise til klimakrise: Potentielle lærings-spillovers. I Majbritt R. Evald, Per V. Freytag & Anna Marie Dyhr Ulrich (redaktører) Kriser giver nye muligheder – Fra Corona til grøn bæredygtig omstilling. Syddansk Universitetsforlag. Side 31-41.

London School of Economics, baseret på Yi Dragon Jiang, Caroline Straub, Kim Klyver, René Mauer (2022) Refugees as entrepreneurs: what’s behind their success or failure?

Kim Klyver & Carsten Bergenholtz (2021) Har erhvervslivet glemt markedslogikken? Børsen

Kim Klyver (2021) Lykkeligt glemt – erhvervslivet kører videre uden coronapjat. Jyllandsposten

Kim Klyver (2021) Cor­ona­kri­sens iværk­sæt­ter­boom er et pa­ra­doks – hjem­sen­del­ser har sat skub i en­tre­pre­nør­ska­bet. Børsen.

Suna Løwe Nielsen & Klyver (2021) Grib øjeblikket og skab veje ud af krisen gennem innovation. Finans.

Kim Klyver (2021) Pak kri­se­stra­te­gi­er­ne væk og er­stat det med den­ne stra­te­gi, hvis din virk­som­hed skal kla­re næ­ste fase af cor­ona­kri­sen. Børsen.

Kim Klyver & Suna Løwe Nielsen (2021) Er du tiger eller dovendyr, når du lægger strategi for genåbningen? Finans.

Kim Klyver (2020) Strategiske reaktioner i Covid-vinden. Syddansk Universitet.

Mette Søgaard Nielsen & Kim Klyver (2020) Social Støtte på distancen og i krisetider – erfaringer fra Covid-19. I Kvalitet, relevans og impact. Redigeret Per Vagn Freytag, Steffen Korsgaard & Kristian Philipsen, side 103-133.

Kim Klyver & Carsten Bergenholtz (2020) Selvstændiges lønkompensation tilsidesætter almindelig markedslogik. Altinget.

Kim Klyver (2020) Ud af modvinden dukker nye muligheder op. Jyllandsposten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close