Gå i panik eller tænk smart – kriseinnovation under Covid-19

Innovation er alfa og omega – under og i genopbygningen efter kriser som Corona. Det viser forskning og praksis. Men innovation er ikke bare innovation. Ny undersøgelse viser stor variation i den kriseinnovation, som SMV’er satte i spil under første bølge af Coronakrisen.   

Skrevet af Suna Løwe Nielsen & Kim Klyver

I forbindelse med udgivelse af forskningsrapport: Hvad kan SMV’er lære af Covid-19? Kriseinnovation.

Fire typer af kriseinnovation

Især forventninger til krisens varighed betyder enormt meget for, hvilken innovationstype virksomhederne benytter, forklarer Professor Kim Klyver. I gennemsnit forventede SMV’er i efteråret 2020, at deres Corona-relaterede virksomhedskrise ville vare cirka 17 måneder. Men forventningerne var særdeles forskellige; fra dem som mente krisen nærmest var ovre, til virksomheder som mente, at krisen ville vare 7 år.

Det interessante er, fortæller Lektor Suna Løwe Nielsen, at nogle virksomheder forventede en kortvarig krise med midlertidige udfordringer. Andre antog, at krisens udfordringer var et mere permanent bekendtskab. Ligeså opfattede nogle virksomheder deres innovative løsninger – deres svar på udfordringerne – som henholdsvis midlertidige eller permanente. Det giver forskellige typer af kriseinnovation: Panikløsning, smartløsning, nødløsning eller nødvendig løsning.

Midlertidig innovation dominerer, og et MEN…

Naturligt vil midlertidige innovationstyper dominere i krisetider. Især omfangsrige kriser som Corona med korte tidsmæssige forskydninger mellem kriseindvirkninger og kriseeffekter. Det skaber mange og hurtige skift i virksomhedernes omgivelser. Nye trusler og muligheder åbner sig, nærmest konstant. Den midlertidige innovation ses tydeligt blandt SMV’erne i undersøgelsen. De skaber især panikløsninger og smarte løsninger. Og der er masser eksempler på, at hvad der først var en panikløsning, viser sig at være en smart løsning. I det hele taget er der masser af værdi at hente for SMV’erne i netop den midlertidige innovation, viser undersøgelsen.

Men hvis SMV’erne formår også at tænke fremtiden og det ”nye normal” ind i deres løsninger, så kan de flytte sig fra panikløsninger til smarte løsninger – og fra nødløsninger til nødvendige løsninger. Det er ét af de budskaber, som undersøgelsen på sin vis forsøger at nedhugge i sten. De virksomheder, som i sidst ende må antages at være krisevinderne på sigt, er dem som bringer mere permanente løsninger frem undervejs i krisen.

Innoverer uden at forlade ”hjemmet”

Undersøgelsen viser også – måske ikke så overraskende, at SMV’erne udbredt anvender en eksperimenterede tilgang til innovation. Tilgangen skaber lærerige veje frem gennem krisen, som er mindre ressourcekrævende og risikobetonet. Samtidigt reduceres horisonten for handling og dermed usikkerhed. Suna Løwe Nielsen understreger således, at SMV’erne byggede broen, mens de gik på den, når det kom til innovation under Coronakrisen.

Ét andet vigtigt budskab i rapporten, forklarer Kim Klyver, er, at mange SMV’erne tænkte både/og, når de innoverede under Coronakrisen. De forlod ikke deres ”hjem” – deres eksisterende forretningskerne og relationer. Tværtimod havde de fokus på at gøre hjemmet klar til, at Danmark igen åbnede op. Og på samme tid skabte de innovative løsninger – hvoraf nogle var rettet mod fremtiden.    

Interessant er det også, fortsætter Kim Klyver, at en del af den innovation, der udfoldes, baseres ikke på helt nye idéer. Især tvangslukning giver mange SMV’er luft til at kikke i skuffen og finde gamle idéer frem. Idéer, som de ikke indtil nu har haft tid til at forfølge og omsætte til værdi. Skuffe-innovation er et super spændende fænomen, som må antages at være ret unik for Coronakrisen.

Rapporten tilbyder et dialogværktøj til kriseinnovation, som SMV’er kan tage i brug i forbindelse med den stadig vedholdende Coronakrise eller andre kriser, f.eks. klimakrisen.

Yderligere læsning

Klyver, K., Nielsen, S. L. & Petersen, J. (2022). Hvad kan SMV’er lære af Covid-19? Kriseinnovation. Syddansk Universitet

Klyver, K., & Nielsen, S. L. (2021). Which crisis strategies are (expectedly) effective among SMEs during COVID-19?Journal of Business Venturing Insights16, e00273.

Bergenholtz, C., Klyver, K., & Vuculescu, O. (2021). Self-efficacy in disrupted environments: COVID-19 as a natural experimentEntrepreneurship Theory and Practice, 10422587211046548.

Giones, F., Brem, A., Pollack, J. M., Michaelis, T. L., Klyver, K., & Brinckmann, J. (2020). Revising entrepreneurial action in response to exogenous shocks: Considering the COVID-19 pandemicJournal of Business Venturing Insights14, e00186.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close