Hvad kan iværksættere og SMV’er lære af flygtningekrisen?

Sammen med internationale kollegaer Jiang Yi Dragon (ESCP Europe, Paris), Caroline Straub (Bern University of Applied Sciences), og René Mauer (ESCP Europe, Berlin), har jeg over fire år fulgt syriske flygtninge med en iværksætter i maven, da de kom til Europe under flygtningekrisen.

I denne lille artikel reflekterer jeg over læringen for almindelige SMV’er og almindelige iværksættere.

Via kvalitative interviews foretaget fra november 2016 til februar 2020 fulgte vi 18 syriske flygtninge, som ønskede at starte virksomhed i deres nye værtsland. Vi fandt, at deres opstartsprocesser var vidt forskellige, som samtidig afslørede nogle afgørende faktorer for, hvordan iværksættere effektivt manøvrer i kriser; ikke blot som flygtninge, men også som iværksættere og virksomhedsejer i kriser generelt.

De fleste kriser er nemlig forbundet med en afbrydelse af det eksisterende sammen med stor usikkerhed. Hvordan det håndteres er afgørende. Vi fandt specielt to faktorer hos vores syriske flygtninge, som var afgørende for deres iværksætterrejse, og som vi mener også er vigtige for iværksættere og virksomheder i coronakrisen og fremtidige kriser.

Erfaringer

Når omgivelser afbrydes og forstyrres af en krise kan erfaringer være en hindring, nærmere end en styrke. Normalt antager man, at erfaringer er vigtige i forhold til at udvikle og udnytte forretningsideer. Men i krisetider indeholder de også farer, fordi erfaringerne repræsenterer den gammel verden, som ikke længere eksisterer.

I vores studie af de syriske flygtningen viste det sig tydeligt, at de, som baserede deres nye forretning på viden og erfaringer fra hjemlandet, oplevede helt anderledes og større problemer, og mange af dem gav op undervejs. Meget af deres viden og mange af deres erfaringer var ikke blot irrelevante, men skadelige. Modsat så vi, at de flygtninge, som lagde gammel viden og erfaringer på hylden, og opbyggede ny viden og fik nye kontakter i deres nye værtsland oplevede klart færre seriøse problemer og flere oplevede succes.

Derfor er det vigtigt at kunne se sig ud af tidligere erfaringer. De kan være blindgyder. Man skal bygge sin virksomhed eller udvikle sin eksisterende på ny viden og forestillinger om den nye verden, og give slip på den gamle.

Midlertidighed

Kriser kan opfattes som et stormvejr med en afslutning. En midlertidig afbrydelse af normalen. Men de kan også opfattes som ændringer af mere permanent karakter. I vores studie af de syriske flygtninge, som forsøgte at starte virksomhed, var der en tydelig forskel imellem de, som anså deres ophold i Europa som midlertidig inden de skulle tilbage til Syrien, og de, som anså værtslandet som deres fremtidige permanente hjem.

Den første gruppe havde først og fremmest svært ved at ligge fortidens viden og erfaringer fra sig, tog ikke de nødvendige skridt i værtslandet som eksempelvis at skabe nye netværk til værtslandets statsborger, og opbyggede ofte ikke bæredygtige forretninger. Deres midlertidig opfattelse af situationen eller krisen, gjorde de forsøgte at genskabe fortiden i nutiden.

Den anden gruppe skabte derimod fremtiden i nutiden. Fordi de anså deres nye værtsland som hjemmet for deres nye liv, lagde de gamle viden og gamle erfaringer fra sig, tilegnede ny og relevant viden og netværk, og skabte således ofte mere bæredygtige forretningsmodeller.

Hvordan man opfatter en krise kan derfor være afgørende for, hvordan man faktisk vælger at reagere. Hvis en krise viser sig at være forbigående, og den gamle verden vender tilbage, er en midlertidig opfattelse naturligvis fornuftig nok. Men kriser sætter normalt sine spor i verdenen efter. Derfor er den midlertidige opfattelse i mange tilfælde en hindring for at reagere i forhold til den fremtid, som kommer.

Læren for iværksættere og SMV’er

Der er en direkte læring i forhold til Coronakrisen, men læringen gælder også fremtidige kriser.

For det første skal iværksættere og SMV’er turde og være villige til at hoppe ud i dybet, hvor de ikke kan bunde, når kriser rammer. De skal give slip på irrelevant eller skadelige viden og erfaringer, som ikke længere eller i fremtiden ikke længere gælder. Giv slip på fortiden. På den måde står de i den bedste situation i forhold til at skabe konkurrencedygtige forretningsmodeller.

For det andet skal de tænke kriser, som nogle der skaber nye verdener. Der er en før tid og en efter tid. Så konsekvenser af kriser er vedvarende; de er permanente. Derfor skal iværksættere og SMV’er i krisetider tænke deres forretning i forhold til den fremtidig verden.

Nå ja, så skal de også være kriseparate. 

Vil du vide mere?

Jiang, Y. D., Straub, C., Klyver, K., & Mauer, R. (2021). Unfolding refugee entrepreneurs’ opportunity-production process—Patterns and embeddedness. Journal of Business Venturing36(5), 106138. (Link til artikel)

En kommentar til “Hvad kan iværksættere og SMV’er lære af flygtningekrisen?

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close