Geografisk ubalanceret udvikling i nye virksomheder i 2021

På tværs af landet ser vi en stigning i antallet af nye virksomheder. Det skyldes primært en hjemsendelseseffekt og en markedsdisruption effekt, begge relateret til coronakrisen. Men de svage kommuner mister terræn og udfordrer et fortsat balanceret Danmark.

I sidste uge kom Vækstfonden med nyheden om, at danskerne stadig har stor iværksætterlyst (link).  

Vi kan igen i år konstatere, at Danmark er god til at holde erhvervsaktiviteten oppe. Antallet af nye virksomheder, der er startet i 2021, er steget med 3.213 siden sidste år. Det er en stigning på 11 %.

Vækstfonden glæder sig over en spredning på tværs af landet. De nævner også, at flere byer udover de større er fremstormende, herunder Vejle, Kolding, Silkeborg, Roskilde, og Esbjerg.

De svage kommuner mister terræn

Jeg er dykket lidt længere ned i tallene, og så ser det desværre ikke lige så optimistisk ud som først antaget. Et mere præcist mål for iværksætteraktivitet end blot antallet af nye virksomheder i hver enkel kommune er opstartsintensiviteten.

                                               Antal nye virksomheder

Opstartsintensiteten            = ——————–

                                               Antal 1000 indbyggere         

Opstartsintensiteten varierer fra 12,2 i Gentofte til 2,4 på Bornholm med et gennemsnit på 5. Kigger vi på forskellen i opstartsintensiteten i 2021 ift. 2020 varierer den fra -0,1 i Middelfart til 2,8 i Brøndby. Nogle kommuner har altså svækket deres opstartsintensitet (17,3%), nogle er uændret (8,2%), mens andre har styrket den (74,5%).

Desværre ser vi den største stigning i hos de kommuner, hvor opstartsintensitet i forvejen er høj. Se figuren nedenfor.

Figur: Udvikling i opstartsintensitete

Noter: Lav, middel og høj virksomhedstæthed er udregnet på baggrund af middelværdi og standardafvigelser. Lav virksomhedstæthed = gennemsnit – 1 standardafvigelser; Middel virksomhedstæthed = gennemsnittet +/- 1 standardafvigelse;  Høj virksomhedstæthed = gennemsnit + 1 standardafvigelser. Christiansø er ikke medregning da data kun eksistere for 2021.

Så selvom vi ser spredning på tværs af landet, må det konkluderes, at de kommuner med i forvejen høj iværksætterintensitet har taget yderligere afstand. I forhold til et balanceret Danmark er dette problematisk.

Hvorfor ser vi en stigning?

Det er dog slet ikke overraskende, at kriser skaber flere iværksættere.

En del af den stigning vi er vidne til kan henføres til, hvad jeg tidligere har kaldt ‘hjemsendelseseffekten’ (Kim Klyver, Børsen 2021). Med hjemsendelseseffekten henviser jeg til den unikke situation, vi oplevede under coronakrisen, hvor medarbejdere blev hjemsendt med lønkompensation og påbud om ikke at arbejde. De har haft tid til at reflektere over deres arbejdsliv, og for nogles vedkommende har det formentlig resulteret i, at årevise gamle skuffeideer er kommet til live.

Men hjemsendelseseffekten forklarer slet ikke alt her. Tidligere forskning fra andre kriser viser, at forskellige kræfter er i spil: recessionskub, velstandstræk og markedsdisruption. De tre kræfter holdte jeg tidligt i coronakrisen et 10 minutters oplæg om “Kriser og iværksættere”. Det kan findes: https://kimklyver.com/kriser/.


Under corona har vi godt nok oplevet faldende BNP, men flertallet af husholdninger er ikke blevet fattigere; nogle endog rigere. Derimod har vi set store ændringer i forbrugeradfærd på kort tid. Efterspørgslen fra kunder har ikke stemt overens med det udbud virksomheder har leveret.
Det giver naturligvis en masse nye muligheder for nye virksomheder, som yderligere styrkes af, at mange i perioder har været hjemsendt. Der har været tid til at udvikle nye forretningsideer, der er bedre tilpasset det ændrede forbrugsmønster. Meget tyder således på, at stigning i 2021 sker som en konsekvens af hjemmesende og markedsdisruption.

Referencer

Kim Klyver (2021). Coronakrisens iværksætterboom er et paradoks – hjemsendelser har sat skub i entreprenørskabet. Børsen.

Kim Klyver (2021). Krise og iværksættere. Vejle Kommune – Erhvervsmorgenbriefing. https://kimklyver.com/kriser/

Vækstfondet (2022). Iværksætteråret der gik: Så mange virksomheder slog dørene op i 2021.

Yderligere materiale

Bergenholtz, C., Klyver, K., & Vuculescu, O. (2021). Self-efficacy in disrupted environments: COVID-19 as a natural experiment. Entrepreneurship Theory and Practice, 10422587211046548.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close