Den hybride karriere

Vi skifter imellem uddannelse, ansættelse og selvstændighed over tid. Frem og tilbage. Det kan være en succes at lukke sin virksomhed, fordi man har fået et nyt godt job, ligeså vel som det er en succes at sige sit job op for at blive selvstændig. Den hybride karriere vi ser i det det danske arbejdsmarked er en kæmpe styrke, som sætter viden i spil og skaber synergier. Jeg vil derfor opfordre til, at vi får en mere nuanceret dialog om karriereveje væk fra blot selvstændighed som toppen af karrieretrappen. 

Det er slet ikke kontroversielt at opfatte folks arbejdsliv som en gradvis fremadskridende proces, hvor folk efter endt uddannelse tager deres første job, måske skifter imellem jobs flere gange undervejs, for senere og til sidst at springe ud som selvstændig. Karrieren er en trappe. Man tager et trin af gangen, i en bestemt rækkefølge. Og det højeste trin er at blive selvstændig. Det er målet, endemålet. Nu kan det ikke blive bedre.

Det er en hyppig opfattelse, selvom jeg også fornemmer mange erkender tre undtagelser.

Den ene er at mange aldrig når det sidste trappetrin; de forbliver lønmodtager. Det andet er at nogle – af forskellige årsager – aldrig for taget det første trin eller træder ved siden af på vej op ad trappen. De får ingen uddannelse og får ikke startet trappeopstigningen. Eller de forlader arbejdsmarkedet og ender måske i langvarig arbejdsløshed, og træder således ved siden af undervejs. Og sidst så er det dem, som straks efter uddannelse, springer ud som selvstændige, eller allerede undervejs i uddannelsen hopper direkte op på øverste trin som selvstændig; enten ved drive virksomhed ved siden af studiet eller ved at droppe studiet. Undtagelserne er accepterede som muligheder, men undtagelser. Hovedregler er trappen.  

Figur 1: Den antaget karrieretrappe

Men både trappen og dens undtagelser er mere myter end fakta. Det er unuanceret og afspejler ikke den dynamik mange oplever. En interessant undersøgelse i fra Schweitz viser, hvor dynamisk karrierer er. En række forskere har undersøgt karrieren blandt mere end 38,000 tusinde mennesker fra 1999-2008. Manges karriere er selvfølgelig stabil. Eksempelvis forbliver 93 % af ansatte også ansatte det efterfølgende år. Men interessant for min pointe her er, at 16 % af de selvstændige skifter livet som selvstændig ud med lønmodtagerlivet indenfor et år. De går ned af trappen uden at bliver arbejdsløse. De vælger et job.

Tabel: Sandsynlig karrierestatus fra år til år

Kilde: Guerra, G., & Patuelli, R. (2016). The role of job satisfaction in transitions into self–employment. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 543-571. https://doi.org/10.1111/etap.12133
Note: ’Udenfor arbejdsmarked’ er noteret som ’inactive’ i undersøgelsen uden nærmere præcision.

Schweitz og Danmark er naturligvis meget forskellige. Men dynamikken må ikke desto mindre forventes at eksistere i Danmark ligeså.

I Danmark har vi et arbejdsmarked, som internationalt betegnes flexicurity. Det kombinerer fleksibilitet og sikkerhed for lønmodtagere. Det indebærer blandt andet, at det er relativt nemt som arbejdsgiver at afskedige fastansatte medarbejdere, samtidigt med de afskediget har et socialt sikkerhedsnet.

Dette flexicurity system har to primære konsekvenser. Det er relativt risikofrit at ansætte nye medarbejdere selv i faste stillinger. De kan afskediges igen under visse, men begrænsede, omstændigheder. Samtidig er det relativt risikofrit som medarbejdere at sige sit job op, og prøve nye veje uanset om det er i et nyt job eller som selvstændig. Fordi man relativt ”nemt” kan få et ny fast stilling.

Disse to ”konsekvenser” betyder vi i Danmark har et arbejdsmarkedet hvor det er relativt risikofrit at skiftet mellem arbejdsforhold. Det skaber dynamik og ikke mindst mobilitet mellem ansættelser og selvstændighed.

Jeg mener derfor vi skal tale om en hybrid karriere, hvor vi skifter mellem uddannelse, ansættelser og selvstændighed over tid. Vi skifter frem og tilbage. Der er ingen trappe, intet endemål. Det kan være en succes at lukke sig virksomhed, fordi man har fået et nyt godt job, ligeså vel som det er en succes at sige sit job op for at blive selvstændig.

Figur: Den hybride karriere

Den hybride natur af det danske arbejdsmarked er en kæmpe styrke. Skift imellem uddannelse, selvstændighed og ansættelser sætter viden i spil og skaber synergier. Jeg vil derfor opfordre til, at vi får en mere nuanceret dialog om karriereveje imod og væk fra selvstændig. 

Referencer

Guerra, G., & Patuelli, R. (2016). The role of job satisfaction in transitions into self–employment. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 543-571. https://doi.org/10.1111/etap.12133

Yderligere læsning:

Guerra, G., & Patuelli, R. (2016). The role of job satisfaction in transitions into self–employment. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 543-571. https://doi.org/10.1111/etap.12133

Folta, T. B., Delmar, F., & Wennberg, K. (2010). Hybrid entrepreneurship. Management science, 56(2), 253-269. https://doi.org/10.1287/mnsc.1090.1094

Burton, M. D., Sørensen, J. B., & Dobrev, S. D. (2016). A careers perspective on entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(2), 237-247. https://doi.org/10.1111/etap.12230

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close