De hybride opstartsformer

I min sidste blog skrev jeg om den hybride karriere, hvor folk skiftede imellem selvstændighed og ansættelse. Min pointe var det sker oftere end vi forestiller os, og at det sker begge veje; både fra ansættelse til selvstændighed og fra selvstændighed til ansættelse. Begge repræsenterer fremskridt såvel som tilbageskridt.
Men det kan ske på mange måder.

Jeg vil tro mange ansatte i øjeblikket drømmer om livet som selvstændig med fleksibilitet, mulighed for at tjene mange penge, prestige, osv. Vi har i hvert fald set et iværksætterboom under coronakrisen (Klyver 2021). Folk brugte hjemsendelsen til at spekulere mere grundlæggende over krisen, og for mange indebar det, at gamle ideer og iværksætterdrømme blev taget op af skuffen.

Samtidig tvivler jeg heller ikke på, at nogle selvstændige til tider misunder de ansatte med mere faste, sikre job og indtægter. Ikke mindst i krisetider, som vi oplevede under corona-pandemien.  

Det viser bare, at kombinationen mellem ansættelse og selvstændighed er nuanceret. Det er ikke entydigt hvad vi ønsker. Vi ønsker begge dele, og heldigvis udelukker de ikke hinanden. Man kan faktisk, uden nødvendige konflikter, være ansat og selvstændig samtidig.  

Jeg har prøvet at forsimple det i to dimensioner.

Virksomhedsdomæne – indenfor eller udenfor

Først og fremmest giver det mening at skelne imellem, hvorvidt aktiviteterne som hybrid selvstændig foregår indenfor det samme domæne, som den ansattes virksomhed arbejder i. Nogen vælger at starte virksomhed indenfor det domæne og den branche, de kender; ikke nødvendigvis som konkurrent til virksomheden de er ansat i, men som en aktører, der supplerer et hul i markedet. Det er ikke ualmindeligt at folk, der starter ny virksomhed i samme branche, kan være motiveret af en manglende mulighed for at få egne ideer igennem i sin ansættelse. Det kan altså være ansætte, der oplever deres ”gode” ideer afvises af deres arbejdsgiver, og derfor starter virksomhed ved siden af ansættelsen. Fordi ideen er vigtigere end ansættelsen.

Samtidig ser man også mange hybrid selvstændige, som starter udenfor det domæne, de som ansat arbejder i. Det ses eksempelvis ofte, når hybrid iværksættere baserer deres ide på personlige (fritids)interesser.

Midlertidig eller permanent

Den anden dimension vedrører om den hybride tilstande med både ansættelse og selvstændighed er en midlertidig tilstand eller en stabil, permanent tilstand. For nogle er valget ikke imellem ansættelse og selvstændighed, men derimod et ønske om en kombination som permanent tilstand. Hybriditet bliver løsningen, som giver folk mulighed for at puste og have mel i munden samtidig. Man vil både ansættelse og selvstændighed. Naturligvis med forskellig balance, hvor det for nogen er ansættelse der er det primære og for andre deres virksomhed.

For andre er den hybride tilstand blot midlertidig og bruges som et springbræt til at starte sin virksomhed med. Den vil jeg komme nærmere ind på i en senere blog.

Hvis vi således skelner imellem selvstændige, der opererer indenfor eller udenfor deres domæne og henholdsvis midlertidig eller permanent, får fire typer af hybrid iværksætteri: supplement, side-hustler, spinoff, og uafhængig. Det er naturligt et øjeblikkets billede.

De hybride iværksættere er overset. Det er ærgerligt for de er vigtige.

Yderligere inspiration:

Asante, E. A., Danquah, B., Oduro, F., Affum-Osei, E., Twumasi, M. A., Azunu, C., & Li, C. (2022). Entrepreneurial career persistence of hybrid entrepreneurs: The opposing moderating roles of wage work-to-entrepreneurship enrichment and entrepreneurship-to-wage work enrichment. Journal of Vocational Behavior, 132, 103660. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2021.103660

Klyver, K. (2021) Corona­kri­sens iværksæt­ter­boom er et paradoks – hjemsen­delser har sat skub i entrepre­nør­skabet. Børsen 28. september 2021. https://borsen.dk/nyheder/proselvstaendig/coronakrisens-ivaerksaetterboom-er-et-paradoks

Klyver, K., Steffens, P., & Lomberg, C. (2020). Having your cake and eating it too? A two-stage model of the impact of employment and parallel job search on hybrid nascent entrepreneurship. Journal of Business Venturing35(5), 106042. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106042

Podcast: Side Hustle Danmark. https://open.spotify.com/show/3bCjscssfz3lRNx2fw0u1l?si=59d40d28b20f4ce9

Jeg er selv med i et afsnit: https://open.spotify.com/episode/3kqZNXvsSMEkL2bnc9iatr?si=c5fe35ccf3644442

En kommentar til “De hybride opstartsformer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close