Muligheder & trusler ved hybrid iværksætteri

Der er mange grunde til at hybrid iværksætteri er en god ide. Det gælder uanset om det er som supplement, side-huster, spin-off, og uafhængig; fire forskellige typer jeg skrev om i min sidste blog om de hybrid opstartsformer. Det er naturligvis  ikke altid en god ide, og det afhænger også af, hvem man spørger. I denne blog vil jeg diskutere muligheder og trusler ved hybrid iværksættere fra iværksætterens og virksomhedens perspektiv.

Det er en gammel frygt at ansatte, der driver egen virksomhed, er trætte og dovne på job, eller at tro de måske ovenikøbet bruger arbejdstiden på deres egen virksomhed. Frygten sidder stadig i mange virksomhedsledere, der til tider forbyder ansatte at drive egen virksomhed. Eller alternativt anerkender det er en betingelse, som de godt ikke er begejstret for, men nødvendigvis må acceptere i kampen om talenter. Denne frygt betyder samtidig, at mange ansatte nok, i hvert fald i starten, driver deres virksomhed lidt i det skujlte.

Det hele er stadig lidt tys tys. Men det slet ikke nødvendigt, og heldigvis rykker det sig også i disse år. Tilbage i 2017 holdt jeg en oplæg og hybrid iværksætteri på et morgenmøde arrangeret af KPMG i Melbourne. KPMG i Melbourne opfordrede deres ansatte til at prøve kræfter med deres egen virksomhed ved siden af deres faste job som KPMG ansat. Jeg blev paf, da jeg hørt om det imponerende høje antal hybride iværksættere, de havde ansat. Jeg husker desværre ikke det præcise tal. De havde opdaget, at hybrid iværksættere var gode ansatte. De var innovative, glade, kreative, og effektive. De tog læring og erfaring fra deres eget iværksætter-eventyr med på arbejde.

Og nyere forskning peger i samme retning.

Iværksætterens muligheder og trusler

Hvorfor skal man som individ bliv hybrid iværksættere? Det bør naturligvis vurderes dels ud fra de muligheder og trusler, man oplever dels som ansat og som selvstændig. Professor fra Brandenburg University of Technology, Diemo Urbig, var hovedforfatter på et spændende studie, der netop kiggede ind i disse problemstillinger.

For den hybride iværksættere giver det at beholde sit job, hvadenten det beholdes helt eller delvist, adgang til ressourcer. Der er her tale om vidensressourcer tilgængelige i virksomheden, men også det netværk af kollegaer, man bibeholder. Derudover har man en lønindkomst, der kan være med til at finansiere afprøvningen af drømmen. Ved at beholde sit job får man tid og mulighed til at finpudse ideen, inden man eventuelt tager det fulde spring og siger sit job op. På den måde reduceres risikoen, som er mange iværksætteres modstander. Men det giver samtidigt tilfredshed med livet og ens arbejdssituation, fordi man prøver sin drøm af, og den læring man opbygger, kan man tage med på job som god medarbejder.

Men alting har en pris. Når man ikke går ”all in” på jobbet risikerer, man at blive forbigået, når der skal forfremmes i virksomheden, og man er naturligvis også mere sårbar i eventuelle fyringsrunder.

Figur 1: Mulighed og trusler fra iværksætterens perspektiv

Kilde: Urbig, D., Reif, K., Lengsfeld, S., & Procher, V. D. (2021). Promoting or preventing entrepreneurship? Employers’ perceptions of and reactions to employees’ entrepreneurial side jobs. Technological Forecasting and Social Change, 172, 121032.

Virksomhedens muligheder og trusler

At have ansatte, som samtidig driver egen virksomhed, indebærer også for virksomheder både muligheder og trusler. Adjunkt David R. Marshall stod i spidsen for et studie publiceret i et af de bedste ledelsestidsskifter – Journal of Management. David og kollegaer viser, at deltidsiværksættere (altså hybrid iværksættere) tilegner sig viden og kompetencer, som de tager med på arbejde, og som gør dem til innovative medarbejdere.

Professor Urbig i det før omtalte studie viste også, at hybride iværksættere som ansatte giver fordele i forhold til deres attitude til jobbet; det giver bedre jobtilfredshed, øger mulighed for fastholdelse, og kan øge virksomhedens image. Men det øger også deres præstation; hybride iværksættere gennemlever en personlig udvikling, de er innovative medarbejdere, og de er effektive.

Faren, eller truslerne, er derimod, at de hybride iværksættere som ansatte bruger virksomhedens ressourcer til egen virksomhed, ikke er fleksibel og de individuelle hensyn tager overhånd som medarbejderes ikke længere indgår fornuftigt i organisationens systemer.

Figur 2: Mulighed og trusler fra virksomhedens perspektiv

Kilde: Urbig, D., Reif, K., Lengsfeld, S., & Procher, V. D. (2021). Promoting or preventing entrepreneurship? Employers’ perceptions of and reactions to employees’ entrepreneurial side jobs. Technological Forecasting and Social Change, 172, 121032.

Hverken for iværksætteren eller virksomhed er hybrid iværksætteri en ubetinget succes. Når ansatte udtrykker ønsker om at starte egen virksomhed ved siden, skal det tages seriøs af begge partner, og muligheder og trusler skal vurderes. Men det er vigtigt, at anerkende at sådanne ønsker kan tilgodeses ved den rette organisation, så både ansatte og virksomhed vinder ved hybrid iværksætteri.

Referencer

Podcast: Sidehusler Denmark “Hvad skal der til at få succes som iværksætter?

Marshall, D. R., Davis, W. D., Dibrell, C., & Ammeter, A. P. (2019). Learning off the job: Examining part-time entrepreneurs as innovative employees. Journal of Management, 45(8), 3091-3113.

Urbig, D., Reif, K., Lengsfeld, S., & Procher, V. D. (2021). Promoting or preventing entrepreneurship? Employers’ perceptions of and reactions to employees’ entrepreneurial side jobs. Technological Forecasting and Social Change, 172, 121032.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close