Pas på dine stærke relationer – de kan hæmme dig

Det ovenstående citat er en almindelig antagelse både i erhvervslivet og i akademiske kredse – nemlig at mere netvorking er godt. Men et forskningsstudie jeg har lavet i samarbejde med Pia Arenuis fra RMIT i Australien viser (Klyver & Arenius, 2020), at denne antagelse er ukorrekt. Erhvervsfolk og specielt iværksættere bør markant genbesøge, hvordan de forstår og bruger deres netværk.

Det er ikke altid en god ide for iværksættere at netværke mere. Nogen gange kan det bedre betale sig at reducere sin netværksaktivitet. Hvorvidt mere netværksaktivitet er en god ide afhænger af, hvem man netværker med (stærke eller svage relationer) og hvor god man er til at netværke (ens sociale evner).

Svage forretningsorientede relationer

Så længe man netværker med svage forretningsorienterede relationer viser resultaterne en positiv effekt på virksomhedsopstarten, uanset om man har gode eller ringe sociale evner. At de sociale evner er ubetydelige for netværksfordelene skyldes, at svage forretningsorienterede relationer baseres sig på en ”what is in it for me” logik, hvor folk udveksler informationer og hjælper hinanden, så længe det kan betale sig for begge parter. 

Stærke sociale relationer

Men at netværke med stærke sociale relationer afhænger i høj grad af ens sociale evner. Iværksætterens sociale evner består i evnen til at læse og forstå mennesker og omgivelser, definere handlingsmuligheder, og mobilisere andre i forhold til disse handlingsmuligheder. Iværksættere med gode sociale evner kan tilpasse sig forskellige sociale situationer og påvirke andre til at følge dem og deres visioner. De får folk med. Hvis iværksætteren har gode sociale evner hjælpes virksomhedsopstarten, når iværksætteren netværker med stærke social relationer.

Men har man derimod ringe sociale evner risikerer iværksætteren at blive vinklet ind i traditionelle forventninger om lønmodtagerjob. Det er slet ikke sjældent med modstand eller skepsis fra familie og venner imod ambitionen om at starte virksomhed. Ofte ønsker dem tæt på os, at vi følger en normal lønmodtagerkarriere – det gælder også selv blandt selvstændige forældre, der hyppigere ønsker deres børn går lønmodtagervejen. Det kan være virkeligt vanskeligt at vride sig ud af disse forventninger, hvis man ikke har gode sociale evner. Og således er netværket blevet en barriere – og mindre involvering af netværket kan faktisk være vejen frem til målet om opstart af virksomhed.

Er netværk det rigtige redskab i værktøjskassen?

Både iværksættere og deres rådgivere skal være opmærksom på, at det at netværke ikke er et redskab i værktøjskassen, der virker for alle og i alle situationer. Det er et redskab de som evner det – dvs. de som har gode sociale evner – langt oftere nyder godt af. De med mindre gode sociale evner bør måske i stedet arbejde på at udvikle deres sociale evner, inden de hopper ud i mere unødvendig netværksaktivitet. Måske kan de bruge deres tid og energi på andre fronter. Ingen iværksættere kan klare sig uden at netværke, men det skal erkendes, at det ikke er et lige vigtigt redskab for alle.

Måske for de med mindre gode sociale evner er dette en god nyhed, eller en lettelse. De skal ikke absolut skubbe sig selv ud i mere og mere netværksaktivitet. Det er ikke altid den bedste løsning.

Fakta om studiet

Denne artikel er en del af et større forskningsprogram — Danish Panel Studies of Entrepreneurial Dynamics (DaPSED) — som tidligere er finansieret af Danmark Forskningsråd. Her følges en repræsentativ stikprøve af danskere i færd med starte virksomhed over en 3 årige periode via jævnlige spørgeskemaundersøgelser med det formål at forstå hvem, der starter og hvem, der giver op.

Reference til studiet

Klyver, K., & Arenius, P. (2020). Networking, social skills and launching a new business: A 3-year study of nascent entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 1042258720967063.

Klyver, K., & Arenius, P. (2020). Entrepreneurs: Don’t Mess With Your Close Social Ties.

Supplerende materiale

Forskningsartikel

Klyver, K., Honig, B., & Steffens, P. (2018). Social support timing and persistence in nascent entrepreneurship: exploring when instrumental and emotional support is most effective. Small Business Economics, 51(3), 709-734.

Podcast

Netværksnørderne med Kim Klyver & Camilla Lærke Lærkesen.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close