Hvem er de danske hybride iværksættere?

Det er utrolig vanskeligt at finde et enkelt mål, der giver en forståelse for selvstændighedskulturen i Danmark. Det kan nemlig måles og vejes på mange forskellige måder, og hver metode giver hvert deres billede. Faktum er vi har et faldende antal personer, som er selvstændige som primære beskæftigelse, men samtidig en stigning i antal virksomheder.

En del af forklaringen til disse modstridende tendenser er eksistensen af hybride iværksættere — altså folk som både er ansatte og selvstændige samtidige. Det er utrolig vanskeligt at finde et enkelt mål, der giver en forståelse for selvstændighedskulturen i Danmark. Det kan nemlig måles og vejes på mange forskellige måder, og hver metode giver hvert deres billede. Faktum er vi har et faldende antal personer, som er selvstændige som primære beskæftigelse, men samtidig en stigning i antal virksomheder.

Og ja, det kan være hobbyvirksomheder og mange af disse virksomheder forbliver hobbyaktiviteter. Men tag ikke fejl. Mange virksomheder starter som hobbyvirksomheder og pludselig uplanlagt erkendes mulighederne, og hobbyvirksomheden udvikler sig en reel virksomhed. Det amerikanske salgsportal Ebay er et eksempel herpå.

So people often say to me – ‘when you built the system, you must have known that making it self- sustainable was the only way eBay could grow to serve 40 million users a day’. Well . . . nope. I made the system self- sustaining for one reason: Back when I launched eBay on Labor Day 1995, eBay was not my business – it was my hobby. I had to build a system that was self- sustaining . . . Because I had a real job to go to every morning, I was working as a software engineer from 10 to 7, and I wanted to have a life on the weekends. So I built a system that could keep working – catching complaints and capturing feedback – even when Pam and I were out mountain- biking, and the only one home was our cat.” (Nielsen et al. 2021, side 49)

Redigeret billede fra Tumisu, Pixabay 

Men der er også ret interessante danske cases.

Et dansk eksempel – The Army Painter

The Army Paintet er startet i 2007 af Bo Penstoft og Jonas Færing. Det var et rent og skær hobbyprojekt. Idag er det en nichevirksomhed med hovedsæde i Skanderborg, som specialiserer sig i tilbehør og præcisionsmaling til bræt- og krigsspil. Det kan være til eksempelvis Star Wars eller Dungeons & Dragons spil. Det er det nørdede hobbyprojekt karakteriseret af passion og entusiasme for spil med miniaturer, der udviklede sig til en professionel drevet virksomhed med idag 60+ ansatte og salg til hele verden.

I 2021 modtog The Army Painter Dansk Industris initiativ pris. Formand for DI Østjylland Anders Strange overrækker prisen med følgende ord: ”The Army Painter er eksempel på en virksomhed, der virkelig udnytter e-handel som platform til at komme ind på et globalt marked. Med meget høj kvalitet i deres lokale produktion i Skanderborg har virksomheden forvandlet et ekstremt nicheprodukt til en god forretning. Derfor fortjener The Army Painter helt klart DI’s Inititativpris.

LEDER OG MÆND ER HYBRIDE IVÆRKSÆTTERE

Hvem er de så, de hybride iværksættere? Kent Nielsen fra estatistik har venligt sendt mig en specialkørsel fra Danmarks Statistik over antallet af folk med selvstændighed som sekundære beskæftigelse. Statistikken fanger ikke alle hybride iværksættere, da hybride iværksættere er dem som kombinerer ansættelse med selvstændighed, uanset hvad den primære beskæftigelse er. Men fra et iværksætterperspektiv fanger statistisken det meste interessant.

Tabel 1. Sekundære selvstændige mænd og kvinder opdelt på primær socioøkonomisk status november 2020

Der er flere tal der springer i øjnene. I 2021 havde vi 217.000 personer med selvstændighed som deres beskæftigelse (https://www.statistikbanken.dk/aku210k). Men tabellen overfor viser, at Danmark yderligere har 65.059 som er selvstændige som sekundær beskæftigelse — altså næsten yderligere en tredjedel. Det viser en væsentlig del af “selvstændighedsaktiviteten” foregår som sekundær aktivitet.

Det er også værd at bemærke, at mænd står for 75 % af dem, som er sekundært selvstændige. Uden at jeg har undersøgt dette yderligere, har jeg svært ved at se dette som andet end primært et resultatet ligestillingskulturen i hjemmene, hvor kvinder stadig mange steder har hovedforpligtelsen for hjemmets fungeren.

Relativt set er det også tydeligt, at det primært er folk med høje stillinger eller stillinger med ledelsesansvar, der samtidig driver virksomheder. Det er altså primært de personer på arbejdsmarkedet med stor menneskelig kapital, der er selvstændig ved siden af. Det understreger blot det potentiale, der ligger glemt i de hybride iværksættere.

Så konklusionen er:

  • Vi skal ikke undervurdere omfanget af hybride iværksættere
  • Vi skal ikke undervurdere potentialet af hybride iværksættere – de er en uudnyttet rugekasse

Referencer

Nielsen, S. L., Klyver, K., Evald, M. R., & Bager, T. (2021). Entrepreneurship in theory and practice: Paradoxes in Play. Edward Elgar Publishing. https://www.e-elgar.com/shop/gbp/entrepreneurship-in-theory-and-practice-9781789908053.html

Supplerende materiale

Videnskabelig artikel: Klyver, K., Steffens, P., & Lomberg, C. (2020). Having your cake and eating it too? A two-stage model of the impact of employment and parallel job search on hybrid nascent entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 35(5), 106042.

Podcast: Sidehustler Danmark (2021) Hvad skal der til for at få succes som iværksætter?

En kommentar til “Hvem er de danske hybride iværksættere?

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close